Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Pezinok

Cenník na rok 2018 EUR
Členská známka - mládež 14.00 €
Členská známka - dospelí 20.00 €
Miestna povolenka - K- dospelí a mládež 15 r. a viac 40.00 €
Zväzová povolenka - K- dospelí a mládež 15 r. a viac (40€ miestne
povolenie + 35€ zväzové povolenie)
75.00 €
Miestna povolenka - deti od 6 - do 14 rokov 14.00 €
Zväzová povolenka - deti od 6 - do 14 rokov (14€ miestne povolenie + 10€ zväzové povolenie) 24.00 €
Členský preukaz 1.00 €
Tlačivá 1.00 €
Zväzový poriadok 1.00 €
Zákon 139/2002 Z.z.+ výkon. Vyhláška 185/2006 1.00 €
Stanovy 1.00 €
Zápisné - nový člen dospelý 20.00 €
Zápisné - nový člen do 14 rokov 3.50 €
Poplatok na zarybnenie- prestup 20.00 €
Školenie 1.00 €
Neodpracovaná brigáda za rok 2017 30.00 €
X