MsO SRZ PEZINOK

Cenník na rok 2021 EUR
Členská známka - dieťa 0-14 rokov 1 €
Členská známka - mládež a študent do 26 rokov 17 €
Členská známka - dospelý 26 €
K - Miestna povolenka - dieťa 0-6 rokov 0 €
K - Miestna povolenka - dieťa 6-14 rokov 14 €
K - Miestna povolenka - dospelý, mládež, študent 43 €
K - Zväzové povolenie - dieťa 6-14 rokov 10 €
K - Zväzové povolenie - dospelý, mládež, študent 40 €
Členský preukaz 1 €
Tlačivá 1 €
Zväzový poriadok 1 €
Zákon č.216/2018 Z.z. + vyhláška č. 381/2018 1 €
Stanovy 1 €
Zápisné - nový člen dieťa, mládež, študent 3,50 €
Zápisné - nový člen dospelý 20 €
Poplatok na zarybnenie - prestup 20 €
Neodpracovaná brigáda za predošlý rok 30 €
Hosťovacie miestne povolenie ročné - dieťa 0-14 rokov * 25 €
Hosťovacie miestne povolenie ročné - dospelý * 75 €
* na základe písomnej žiadosti
X