MsO SRZ PEZINOK

Rybárske preteky

25.04.2020

  • rybárske preteky - Svätý Jur - Panónsky háj v čase od 08:00 - 12:00 hod.

Kvôli aktuálnej situácii sú preteky zrušené.


01.05.2020

  • detské rybárske preteky - Svätý Jur - VN Kúpelné v čase od 08:00 - 11:00 hod.

Kvôli aktuálnej situácii sú preteky zrušené.


02.05.2020

  • rybárske preteky - VN Budmerice v čase od 07:00 - 12:00 hod.

Kvôli aktuálnej situácii sú preteky zrušené.


03.05.2020

  • rybárske preteky - VN Dolná Tehelňa Pezinok v čase od 07:00 - 12:00 hod. : štartovné lístky - kancelária MsO odo dňa predaja povolení

Kvôli aktuálnej situácii sú preteky zrušené.


09.05.2020

  • rybárske preteky - VN Zadný Šúr Modra v čase od 07:00 - 12:00 hod.
  • súčasne sa konajú aj detské preteky

Kvôli aktuálnej situácii sú preteky zrušené.


10.05.2020

  • rybárske preteky funkcionárov MsO, OO a rybárskej stráže - VN Kúpelné Svätý Jur v čase od 08:00 - 12:00 hod.

Kvôli aktuálnej situácii sú preteky zrušené.


31.05.2020

  • detské preteky k príležitosti MDD - VN Dolná Tehelňa Pezinok v čase od 08:00 - 12:00 hod.
  • organizačne zabezpečuje OO SRZ Pezinok

 

PETROV ZDAR !

X