MsO SRZ PEZINOK

Ako je to so zákazom lovu v čase od 15.3 do 31.5 v našej organizácii?

 

V poslednej dobe nám pribúda veľa otázok na túto tému, kde sa môže a kde sa nemôže loviť, tak Vám prinášame tento článok, kde nájdete stručný prehľad o našich vodách.

 

  • Štrkovisko Dolná tehelňa a VN Panónsky les sa chytá celoročne a podľa §10 Vykonávacej vyhlášky k zákonu sa na týchto dvoch vodách nevzťahuje doba ochrany na kapra rybničného, čiže chytá a privlastňuje sa od 1.1 do 31.12.

 

  • VN Budmerice, VN Zadný Šúr, VN Modra-Kráľová a VN Svätý Jur – Kúpeľné sú bočné vodné nádrže kde sa chytá celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany vrátane kapra rybničného -t.j. kapor je od 15.3 do 31.5. v dobe ochhrany a nemôže sa privlastňovať – v prípade jeho ulovenia v tomto čase ho musí loviaci pustiť.

 

  • VN Kučišdorf, VN Vištuk, VN Modra-Harmónia a VN Slnečné údolie sú vodné nádrže na priamom toku a preto je tu všeobecný zákaz lovu v čase od 15.3 do 31.5 a lov je povolený až od 1.6.

 

X