CENNÍK NA ROK 2024

CENNÍK NA ROK 2024

CENNÍK NA ROK 2024

Členská známka
Dieťa 0 - 14 rokov
1 €
Členská známka
Mládež a študenti do 26 rokov
17 €
Členská známka
Dospelí
35 €
Členský preukaz (deti a dospelí)
Členský preukaz (deti a dospelí)
1 €
K - Miestne povolenie
Dieťa 0 - 6 rokov
0 €
K - Miestne povolenie
Dieťa 6 - 14 rokov
14 €
K - Miestne povolenie
Dospelí, mládež ,študenti
50 €
K - Zväzové povolenie
(povinná miesta povolenka)
Dieťa 6 - 14 rokov
15 €
K - Zväzové povolenie
(povinná miesta povolenka)
Dospelí, mládež ,študenti
75 €
Tlačivá
Tlačivá
1 €
Zákon č.216/2018 Z.z. + vyhláška č. 381/2018
Zákon č.216/2018 Z.z. + vyhláška č. 381/2018
1 €
Stanovy
Stanovy
1 €
Zápisné
nový člen dieťa
0 €
Zápisné
mládež od 6 do 18 rokov
10 €
Zápisné
nový člen dospelý
40 €
Poplatok na zarybnenie - prestup
Poplatok na zarybnenie - prestup
30 €
Neodpracovaná brigáda 2023
Neodpracovaná brigáda 2023
30 €
Hosťovacie miestne povolenie ročné
dospelý
95 €
Hosťovacie miestne povolenie ročné
dieťa 0-14 r.
35 €