Predaj povolení na rok 2024

Predaj povolení v kancelárii na Myslenickej v mesiaci jún bude každý utorok 17:00 do 19:00 hod.

Prostredníctvom rybárskych potrieb TOP Rybár v Pezinku alebo RIFO v Modre.

 

Štrkovisko Dolná tehelňa Pezinok (1-0880-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 4 ha • revír kaprový, lovný

VN Kučišdorf (1-1340-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 7 ha. • revír zaradený do celozväzového povolenia • revír kaprový, lovný

VN Slnečné údolie (1-1400-1-1)

• revír sa nachádza v katastri obce Limbach o rozlohe 1,5 ha. • chránené územie s II. stupňom ochrany • revír kaprový, lovný

Panónsky les Svätý Jur (1-1380-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Svátý Jur v chránenom území s 3. stupňom ochrany  ( Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ) o rozlohe 4 ha. • revír kaprový, lovný

VN Kúpeľné Svätý Jur (1-1341-1-4)

• revír sa nachádza v katastri mesta Svätý Jur o rozlohe 1,25ha • revír kaprový, s režimom ,,bez privlastnenia si úlovku“

VN Zadný Šúr Modra (1-1450-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 16 ha. • revír kaprový, lovný

VN Modra - Harmónia (1-1370-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 1 ha.• revír kaprový, lovný
• chránené územie s II. stupňom ochrany

 OZNAMY!


DOLNÁ TEHELŇA – Zákaz lovu rýb od 21. – 23. 6. 2024 z dôvodu konania pretekov 0-tý ročník priateľských pretekov tímov – memoriál Štefana Geletu

ZÁKAZ LOVU RÝB
OD 21.6.2024 12:00
DO 23.6.2024 17:00
Podľa §20, ods.3 Zákona č. 216/2018


V mesiaci jún, bude predaj v kancelárii na Myslenickej len v utorok od 17:00 do 19:00.

Prostredníctvom rybárskych potrieb TOP Rybár v Pezinku alebo RIFO v Modre.


Predaj povolení je zabezpečený prostredníctvom rybárskych potrieb TOP Rybár v Pezinku alebo RIFO v Modre.

MsO Pezinok

Vitajte na oficiálnych stránkach Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Pezinku, ktorá ako dobrovoľná záujmová organizácia združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva.

Slovenský rybársky zväz je v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov občianskym združením v oblasti športového rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd na Slovensku.


Miestna organizácia SRZ Pezinok, Myslenická 89, 902 03 Pezinok pozostáva z týchto Obvodných organizácií:

  • ObO SRZ Pezinok
  • ObO SRZ Svätý Jur
  • ObO SRZ Modra
  • ObO SRZ Budmerice

Plánované udalosti

Všeobecný zákaz lovu – VN Vištuk 1-1421-1-1

Všeobecný zákaz lovu – VN Vištuk 1-1421-1-1

Z dôvodu vypustenia VN Vištuk, MsO SRZ Pezinok vydáva všeobecný zákaz lovu v rybárskom revíri VN Vištuk 1-1421-1-1 od 15.10.2022 do odvolania. Oznámenie SVP o plánovanom vypustení je v prílohe. príloha: Oznámenia o plánovanom vypustení

OZNAM!

OZNAM!

Na základe vzniknutej situácie na VN Budmerice II (1-1280-1-1) a VN Kúpeľné (1-1341-1-4) sa výbor MsO SRZ Pezinok, podľa zákona 216/2018 § 22 Opatrenia na záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti, rozhodol vydať ZÁKAZ na – vnadenie a výkon rybolovu pomocou akéhokoľvek...

Detské rybárske preteky – Svätý Jur

Detské rybárske preteky – Svätý Jur

Rybári sa vody neboja .... aj napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo úspešne zorganizovať tradičné detské rybárske preteky vo Svätom Jure. Zúčastnilo sa 28 pretekárov, ktorí pochytali celkom 218 kusov bielej ryby a 5 kaprov. Na prvom mieste skončil Dominik Mráz so...

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKU oddelenie požiarnej prevencie Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súlade s § 4 písm.b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred...

Detské rybárske preteky – MDD 2022

Detské rybárske preteky – MDD 2022

Máme za sebou už 14. ročník detských pretekov, ktorý sa v našom meste tradične koná pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Aj tento rok bol bohatý na úlovky, deti pochytali spolu 4805 kusov rýb. Na prvom mieste v karegórii...

Mestská konferencia 2022

Mestská konferencia 2022

22.5. 2022 sa konala mestská konferencia MsO SRZ Pezinok, Na základe prijatia rozhodnutia mestskej konferencie Slovenského rybárskeho zväzu, mestskej organizácie Pezinok posielame žiadosť na 1/ podľa Vyhlášky č. 381/2018 Z.z. a to § 12 ods 5, zvýšenie lovnej...

Mestská konferencia MsO SRZ Pezinok 2022

Mestská konferencia MsO SRZ Pezinok 2022

Mestská konferencia MsO SRZ PEZINOK sa uskutoční dňa 22.05.2022 (nedeľa) o 09:00 hodine na rybochovnom zariadení Častá.   PROGRAM Otvorenie konferencie - privítanie hostí, návrh pracovného predsedníctva Minúta ticha za zosnulých členov MsO SRZ Pezinok Program...