Ocenenia

konfereciou Mso SRZ Pezinok boli za vzornú prácu dňa 28.03.2010 ocenení:

POCHVALNÉ UZNANIE

Šimonič Ivan, Janočko František, Miroslav Kiss, René Kolník, František Tengery, Peter Achberger, Ján Tóth, Vladimír Chrappa


ČESTNÝ ODZNAK III. stupňa

Vladimír Sečanský, Jožef Bošmanský, Viktor Kollárik, Peter Hataš, Ing. Slavomír Fuňa, Daniel Šefčík, Jozef Kandl, Vladimír Žák, Peter Siarsky


ČESTNÝ ODZNAK II. stupňa

Radomír Fiala, Bohuslav Žák, Patrik Cabadaj, Jozef Follrich

 

Za dlhoročnú obetavú prácu ako poďakovanie odovzdal predseda MsO Juraj Jurkovič  vecný dar Jaroslavovi Vastlovi