Výbor MsO SRZ Pezinok

Dňa 25.03.2018 boli na konferencii MsO SRZ Pezinok na ďalšie volebné obdobie verejným hlasovaním zvolení a 25.03.2018 ustanovení do funkcie následovní členovia Výboru MsO:

predsedaJuraj Jurkovič
podpredsedaVladimír Žák
tajomníkĽuboš Hidaši
pokladníkŠtefan Geleta ml.
hospodárJán Hidaši
veliteľ RSŠtefan Frimer
členovia výboruRadomír Fiala

Ľubomír Rešetka

Michal Čambal

Mgr. Milan Drgoň

Jozef Vendler

Ing. Slavomír Fuňa

Mgr. Patrik Cabadaj