Výbor MsO SRZ Pezinok

Dňa 25.03.2018 boli na konferencii MsO SRZ Pezinok na ďalšie volebné obdobie verejným hlasovaním zvolení a 25.03.2018 ustanovení do funkcie následovní členovia Výboru MsO:

predseda Juraj Jurkovič
podpredseda Vladimír Žák
tajomník Ľuboš Hidaši
pokladník
hospodár Ján Hidaši
veliteľ RS Štefan Frimer
členovia výboru

Radomír Fiala

Ľubomír Rešetka

Michal Čambal

Mgr. Milan Drgoň

Jozef Vendler

Ing. Slavomír Fuňa

Mgr. Patrik Cabadaj