MsO SRZ PEZINOK

   MsO SRZ Pezinok

  Myslenická 89, 902 03 Pezinok

  info@srzpezinok.sk

  0903 761 447


  V prípade zistenia úhynu rýb, ekologických havárií, znečistenia vôd a pod. v revíroch možno nahlásiť na t.č.: hospodár SRZ MsO Pezinok 0904818148,

  veliteľ RS - 0905 292 164,

  oblastný ichtyológ - 0918 682 460

  © 2018 Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Pezinok

  X