MsO SRZ PEZINOK

 MsO SRZ Pezinok

Myslenická 89, 902 03 Pezinok

info@srzpezinok.sk

0903 761 447


V prípade zistenia úhynu rýb, ekologických havárií, znečistenia vôd a pod. v revíroch možno nahlásiť na t.č.: hospodár SRZ MsO Pezinok 0904818148,

veliteľ RS - 0905 292 164,

oblastný ichtyológ - 0918 682 460

© 2018 Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Pezinok

X