/40
815

Vedomostný test SRZ

Vedomostný test z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie.

Tento test slúži len na overenie vedomostí rybára, ak sa chceš stať členom MsO SRZ Pezinok, je potrebné úspešne absolvovať test určený pre nových členov SRZ ktorý nájdeš >TU<.

Prosím, vyplňte vaše údaje.

1 / 40

1. Chovný rybársky revír je revír:

2 / 40

2. Kedy sa nesmie loviť v kaprových vodách, ktoré nie sú vodným tokom (priehrady)?

3 / 40

3. Čo znamená pojem najväčšia lovná miera a ako je jej zvýšenie uvádzané v rybárskom poriadku?

4 / 40

4. Koľko kusov sumca veľkého si môže rybár ponechať?

5 / 40

5. Koľko kusov úhora európskeho si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

6 / 40

6. Koľko kusov zubáča veľkoústeho si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

7 / 40

7. Koľko kusov pstruha potočného si môže ponechať rybár vo veku do 14 rokov?

8 / 40

8. Koľko kusov pstruha dúhového si môže ponechať rybár vo veku do 14 rokov?

9 / 40

9. Najviac koľko kusov kapra rybničného alebo kombináciu druhov rýb uvedených na prvej strane kaprového povolenia si počas kalendárneho roka môže člen SRZ privlastniť?

10 / 40

10. Najviac koľko kusov pstruha dúhového si na jedno povolenie počas kalendárneho roka môže člen SRZ privlastniť?

11 / 40

11. Môžeme loviť ryby, ktoré sa nahromadili pri mimoriadnych udalostiach alebo počas neresu alebo na zimoviskách?

12 / 40

12. Môže sa v pstruhových vodách loviť na granule, cestá a pasty?

13 / 40

13. Môže sa v kaprových vodách loviť na granule, cestá a pasty?

14 / 40

14. Môže sa v pstruhových vodách loviť na nástrahy napodobňujúce ikry?

15 / 40

15. Môže sa v lipňových vodách loviť na položenú (na ťažko)?

16 / 40

16. Môže sa v lipňových vodách loviť na plávanú?

17 / 40

17. Môže sa v kaprových vodách loviť pomocou sbirolina?

18 / 40

18. Môže dospelý rybár alebo mládež nad 15 rokov loviť v kaprových vodách na 2 udice?

19 / 40

19. Môže sa v pstruhových vodách loviť pod ľadom?

20 / 40

20. Kedy je na kaprových vodách zakázané loviť na rybku alebo prívlač?

21 / 40

21. Keď lovíte muškárením môžete mať naviazané maximálne.

22 / 40

22. Dokedy je potrebné odovzdať záznam o úlovkoch s vypísaným celoročným sumárom?

23 / 40

23. Aké nástrahové rybky je možné použiť pri love na rybku v kaprových vodách?

24 / 40

24. Môžeme ako nástrahovú rybku použiť invázny nepôvodný druh alebo jej časti?

25 / 40

25. Čo musí rybár zabezpečiť ak nechce ulovené ryby prechovávať v živom stave?

26 / 40

26. Čo treba urobiť keď nemožno rybe vybrať háčik bez poranenia?

27 / 40

27. Čo treba urobiť pred tým ako uchopíme rybu do rúk?

28 / 40

28. Akým orgánom dokážu ryby vnímať veľmi jemné vlnenie vody spôsobené inými rybami, predmetmi alebo prekážkami? Ktorý orgán umožňuje rybe orientáciu vo vode aj za zlých svetelných podmienok, napr. za tmy alebo v  zakalenej vode.?

29 / 40

29. Na čo slúžia rybám žiabre?

30 / 40

30. Čím sa v letnom období prevažne živí podustva severná?

31 / 40

31. Čím sa živí jalec hlavatý?

32 / 40

32. Kedy je denný čas lovu rýb v pstruhových vodách v mesiaci júl?

33 / 40

33. Kedy je denný čas lovu rýb v pstruhových vodách v mesiaci apríl?

34 / 40

34. Kedy je denný čas lovu rýb kaprových vodách v mesiaci júl?

35 / 40

35. Akú má najmenšiu lovnú mieru karas striebristý?

36 / 40

36. Akú má najmenšiu lovnú mieru lipeň tymiánový?

37 / 40

37. Akú má najmenšiu lovnú mieru zubáč volžský?

38 / 40

38.
Aká ryba je na obrázku?

39 / 40

39.
Aká ryba je na obrázku?

40 / 40

40.
Aká ryba je na obrázku?

Vaše skóre je

Priemerné skóre je 74%

0%