/40
951

Vedomostný test SRZ

Vedomostný test z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie.

Tento test slúži len na overenie vedomostí rybára, ak sa chceš stať členom MsO SRZ Pezinok, je potrebné úspešne absolvovať test určený pre nových členov SRZ ktorý nájdeš >TU<.

Prosím, vyplňte vaše údaje.

1 / 40

1. Chránená rybia oblasť je revír alebo časť revíru, v ktorej sa nesmie:

2 / 40

2. Kedy sa nesmie loviť v lipňových vodách?

3 / 40

3. Kedy sa nesmie loviť v kaprových vodách, ktoré sú vodným tokom (napr.Hron, Váh a pod.), a ktoré sú ostatnými vodnými plochami (štrkoviská a pod)?

4 / 40

4. Čo je potrebné zapísať do záznamu o úlovkoch pred začatím lovu?

5 / 40

5. Ak sa rybár rozhodne ponechať si rybu dosahujúcu najmenšiu lovnú mieru, nepresahujúcu najväčšiu lovnú mieru, a ktorá v tom čase nepodlieha individuálnej ochrane a ani nie je celoročne chránená:

6 / 40

6. Koľko kusov kapra rybničného si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

7 / 40

7. Koľko kusov kapra rybničného si môže ponechať rybár vo veku do 14 rokov?

8 / 40

8. Koľko kusov úhora európskeho si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

9 / 40

9. Koľko kusov zubáča veľkoústeho si môže ponechať rybár vo veku do 14 rokov?

10 / 40

10. Koľko kusov pstruha potočného si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

11 / 40

11. Koľko kusov pstruha dúhového si môže ponechať rybár vo veku do 14 rokov?

12 / 40

12. Koľko kusov slnečnice pestrej si môže rybár ponechať.

13 / 40

13. Loviť ryby a zavážať návnady alebo nástrahy pomocou člna alebo zavážacej loďky sa nesmie rybárskych revíroch s rozlohou:

14 / 40

14. Kedy je zakázané loviť z člna na vodných nádržiach?

15 / 40

15. Môžeme zakrmovať v pstruhových vodách?

16 / 40

16. Môžeme zakrmovať v kaprových vodách?

17 / 40

17. Môže sa v lipňových vodách loviť na granule, cestá a pasty?

18 / 40

18. Môže sa v kaprových vodách loviť na granule, cestá a pasty?

19 / 40

19. Môže sa v lipňových vodách loviť na tarhoňu alebo ikry napodobňujúce nástrahy?

20 / 40

20. Môže sa v kaprových vodách loviť na tarhoňu alebo ikry napodobňujúce nástrahy?

21 / 40

21. Môže sa v kaprových vodách loviť muškárením?

22 / 40

22. Môže sa v kaprových vodách loviť pomocou sbirolina?

23 / 40

23. Môže sa v pstruhových vodách loviť na živú alebo mŕtvu rybku?

24 / 40

24. Kedy je na kaprových vodách zakázané loviť na rybku alebo prívlač?

25 / 40

25. Aké nástrahové rybky je možné použiť pri love na rybku v kaprových vodách?

26 / 40

26. Môžeme ako nástrahovú rybku použiť invázny nepôvodný druh alebo jej časti?

27 / 40

27. Môže loviaci počas lovu hádzať odpadky na zem?

28 / 40

28. Ako zisťujeme hmotnosť ulovených rýb?

29 / 40

29. Čo treba urobiť pred tým ako uchopíme rybu do rúk?

30 / 40

30. Do akej čeľade patrí mieň sladkovodný?

31 / 40

31. Akým orgánom dokážu ryby vnímať veľmi jemné vlnenie vody spôsobené inými rybami, predmetmi alebo prekážkami? Ktorý orgán umožňuje rybe orientáciu vo vode aj za zlých svetelných podmienok, napr. za tmy alebo v  zakalenej vode.?

32 / 40

32. Na čo slúžia rybám žiabre?

33 / 40

33. Čím sa živí kapor rybničný?

34 / 40

34. Kedy je denný čas lovu rýb v pstruhových vodách v mesiaci júl?

35 / 40

35. Kedy je denný čas lovu rýb v pstruhových vodách v mesiaci apríl?

36 / 40

36. Kedy má čas individuálnej ochrany boleň dravý?

37 / 40

37. Akú má najmenšiu lovnú mieru úhor európsky?

38 / 40

38. Akú má najmenšiu lovnú mieru zubáč veľkoústy?

39 / 40

39. Akú má najmenšiu lovnú mieru sumec veľký?

40 / 40

40.
Aká ryba je na obrázku?

Your score is

The average score is 74%

0%