/40
644

Vedomostný test SRZ

Vedomostný test z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie.

Tento test slúži len na overenie vedomostí rybára, ak sa chceš stať členom MsO SRZ Pezinok, je potrebné úspešne absolvovať test určený pre nových členov SRZ ktorý nájdeš >TU<.

Prosím, vyplňte vaše údaje.

1 / 40

1. Ktoré tri doklady musí mať člen SRZ pri sebe počas lovu a na požiadanie predložiť členom rybárskej stráže, policajného zboru, obecnej polície alebo mestskej polície?

2 / 40

2. Kedy sa nesmie loviť v kaprových vodách, ktoré nie sú vodným tokom (priehrady)?

3 / 40

3. Čo znamená pojem najmenšia lovná miera a ako je jej zvýšenie uvádzané v rybárskom poriadku?

4 / 40

4. Ako sa meria dĺžka ryby?

5 / 40

5. Ktoré čísla uvedené v rybárskom poriadku treba zapísať pred začatím rybolovu do záznamu o úlovkoch?

6 / 40

6. Ak si rybár počas lovu neprivlastnil žiadnu rybu:

7 / 40

7. Ak sa rybár rozhodne ponechať si rybu dosahujúcu najmenšiu lovnú mieru, nepresahujúcu najväčšiu lovnú mieru, a ktorá v tom čase nepodlieha individuálnej ochrane a ani nie je celoročne chránená:

8 / 40

8. Ak sa rybár rozhodne ponechať si ryby, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru a nie sú celoročne chránené:

9 / 40

9. Koľko kusov zubáča veľkoústeho si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

10 / 40

10. Koľko kusov zubáča veľkoústeho si môže ponechať rybár vo veku do 14 rokov?

11 / 40

11. Môžeme zakrmovať v pstruhových vodách?

12 / 40

12. Môžeme zakrmovať v lipňových vodách?

13 / 40

13. Môžeme zakrmovať v kaprových vodách?

14 / 40

14. Môže sa v pstruhových vodách loviť na granule, cestá a pasty?

15 / 40

15. Môže sa v kaprových vodách loviť na granule, cestá a pasty?

16 / 40

16. Môže sa v pstruhových vodách loviť na nástrahy napodobňujúce ikry?

17 / 40

17. Môže sa v kaprových vodách loviť na tarhoňu alebo ikry napodobňujúce nástrahy?

18 / 40

18. Môže sa v lipňových vodách loviť na položenú (na ťažko)?

19 / 40

19. Môže sa v pstruhových vodách loviť spôsobom na plávanú a na položenú (na ťažko)?

20 / 40

20. Môže sa v pstruhových vodách loviť pomocou sbirolina?

21 / 40

21. Môže dospelý rybár alebo mládež nad 15 rokov loviť v kaprových vodách na 2 udice?

22 / 40

22. Môže sa v pstruhových vodách loviť na živú alebo mŕtvu rybku?

23 / 40

23. Môže sa v lipňových vodách loviť na živú alebo mŕtvu rybku?

24 / 40

24. Koľkokrát za týždeň môžeme loviť v lipňových vodách?

25 / 40

25. Keď lovíte muškárením môžete mať naviazané maximálne.

26 / 40

26. Dokedy je potrebné odovzdať záznam o úlovkoch s vypísaným celoročným sumárom?

27 / 40

27. Ako treba postupovať pri uvoľňovaní háčika rybe, ktorú si nechceme alebo nemôžeme privlastniť.

28 / 40

28. Do akej čeľade patrí boleň dravý?

29 / 40

29. Ktorý z uvedených druhov rýb sa rozmnožuje iba jedenkrát v živote?

30 / 40

30. Akým orgánom vníma ryba zvuk?

31 / 40

31. Akým orgánom dokáže ryba vyrovnávať tlak plynov v tele s vonkajším tlakom vodného prostredia a prekonávať tak väčšie hĺbkové rozdiely, a zároveň vďaka nemu udržiavať rovnováhu?

32 / 40

32. Čím sa živí kapor rybničný?

33 / 40

33. Kedy je denný čas lovu rýb kaprových vodách v mesiaci júl?

34 / 40

34. Kedy má čas individuálnej ochrany šťuka severná?

35 / 40

35. Kedy má čas individuálnej ochrany boleň dravý?

36 / 40

36. Akú má najmenšiu lovnú mieru karas striebristý?

37 / 40

37. Akú má najmenšiu lovnú mieru zubáč volžský?

38 / 40

38. Akú má najmenšiu lovnú mieru pstruh potočný?

39 / 40

39.
Aká ryba je na obrázku?

40 / 40

40.
Aká ryba je na obrázku?

Vaše skóre je

Priemerné skóre je 76%

0%