/40
761

Vedomostný test SRZ

Vedomostný test z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie.

Tento test slúži len na overenie vedomostí rybára, ak sa chceš stať členom MsO SRZ Pezinok, je potrebné úspešne absolvovať test určený pre nových členov SRZ ktorý nájdeš >TU<.

Prosím, vyplňte vaše údaje.

1 / 40

1. Vymenuj povinnú výbavu rybára

2 / 40

2. Chovný rybársky revír je revír:

3 / 40

3. Čo znamená pojem najväčšia lovná miera a ako je jej zvýšenie uvádzané v rybárskom poriadku?

4 / 40

4. Ako sa meria dĺžka ryby?

5 / 40

5. Čo je potrebné zapísať do záznamu o úlovkoch pred začatím lovu?

6 / 40

6. Ktoré čísla uvedené v rybárskom poriadku treba zapísať pred začatím rybolovu do záznamu o úlovkoch?

7 / 40

7. Čo treba zapísať po ukončení lovu v zázname o úlovkoch do prázdnych polí v riadku vedľa dátumu a čísla revíru?

8 / 40

8. Ak si rybár počas lovu neprivlastnil žiadnu rybu:

9 / 40

9. Ak sa rybár rozhodne ponechať si invázne nepôvodné druhy rýb:

10 / 40

10. Koľko kusov kapra rybničného si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

11 / 40

11. Koľko kusov pstruha potočného si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

12 / 40

12. Koľko kusov pstruha potočného si môže ponechať rybár vo veku do 14 rokov?

13 / 40

13. Koľko kusov pstruha dúhového si môže ponechať rybár vo veku do 14 rokov?

14 / 40

14. Koľko kusov slnečnice pestrej si môže rybár ponechať.

15 / 40

15. Povolenie na rybolov oprávňuje loviaceho:

16 / 40

16. Môžeme loviť ryby, ktoré sa nahromadili pri mimoriadnych udalostiach alebo počas neresu alebo na zimoviskách?

17 / 40

17. Môžeme zakrmovať v kaprových vodách?

18 / 40

18. Môže sa v lipňových vodách loviť na granule, cestá a pasty?

19 / 40

19. Môže sa v kaprových vodách loviť na tarhoňu alebo ikry napodobňujúce nástrahy?

20 / 40

20. Môže sa v pstruhových vodách loviť muškárením?

21 / 40

21. Môže sa v lipňových vodách loviť na plávanú?

22 / 40

22. Môže sa v kaprových vodách loviť muškárením?

23 / 40

23. Môže sa v kaprových vodách loviť na prívlač?

24 / 40

24. Môže sa v kaprových vodách loviť pomocou sbirolina?

25 / 40

25. Môže sa v lipňových vodách loviť na červíka alebo hmyz?

26 / 40

26. Koľkokrát za týždeň môžeme loviť v lipňových vodách?

27 / 40

27. Najviac koľko nadväzcov opatrených jednoháčikom môžete mať na kaprovej vode keď chytáte na ťažko?

28 / 40

28. Keď dospelý rybár loví na kaprovej vode spôsobom na prívlač, môžete mať ešte nahodenú udicu na ťažko alebo na plavák?

29 / 40

29. Keď lovíte muškárením môžete mať naviazané maximálne.

30 / 40

30. Aké nástrahové rybky je možné použiť pri love na rybku v kaprových vodách?

31 / 40

31. Čo musí rybár urobiť keď uloví rybu označenú viditeľnou značkou?

32 / 40

32. Do akej čeľade patrí pstruh potočný?

33 / 40

33. Čím sa živí kapor rybničný?

34 / 40

34. Kedy je denný čas lovu rýb v pstruhových vodách v mesiaci júl?

35 / 40

35. Akú má najmenšiu lovnú mieru úhor európsky?

36 / 40

36. Akú má najmenšiu lovnú mieru zubáč veľkoústy?

37 / 40

37. Akú má najmenšiu lovnú mieru šťuka severná?

38 / 40

38.
Aká ryba je na obrázku?

39 / 40

39.
Aká ryba je na obrázku?

40 / 40

40.
Aká ryba je na obrázku?

Vaše skóre je

Priemerné skóre je 74%

0%