MsO SRZ PEZINOK

Zoznam a popis rybárskych revírov obhospodarovaných SRZ Mestskou organizáciou Pezinok

Revír č. 1-1421-1-1 - VN Vištuk

 


• revír sa nachádza v katastri obce Vištuk o rozlohe 28 ha  
• revír - dňom 01.01.2017 - kaprový lovný
• lov povolený - 01.06.2018


 

Revír č. 1-0880-1-1 - Štrkovisko Dolná tehelňa Pezinok

 

 


• revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 4 ha
• revír kaprový, lovný
• lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm


 

Revír č. 1-1220-1-1  - Šúrsky potok č. 2 Svätý Jur

 


• hranice revíru od cestného mosta Čierna Voda - Vajnory po sútok s potokom Saulach pri Pezinku
• revír kaprový, lovný
• lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm


 

Revír č.1-1341-1-4- VN Kúpeľné Svätý Jur

 


• revír sa nachádza v katastri mesta Svätý Jur o rozlohe 1,25ha
• revír kaprový, s režimom ,,bez privlastnenia si úlovku“


 

Revír č. 1-1280-1-1 - VN Budmerice II

 


• revír sa nachádza v katastri obce Budmerice o rozlohe 40 ha.
• revír kaprový, lovný
• lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm
  Zákaz lovu z vytvorených priechodov v bočnej betónovej vlnolamovej hrádzi, ktoré umožňujú prístup k vodnej ploche.


 

Revír č. 1-1370-1-1 - VN Modra - Harmónia

 


• revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 1 ha.
• revír kaprový, lovný
• lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

  chránené územie s II. stupňom ochrany


 

Revír č. 1-1371-1-1 - VN Modra - Kráľová

 


• revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 0,75 ha.
• revír kaprový, lovný - miestny
• lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm


 

Revír č.1-1400-1-1 - VN Slnečné údolie

 


• revír sa nachádza v katastri obce Limbach o rozlohe 1,5 ha.
• chránené územie s II. stupňom ochrany
• revír kaprový, lovný
• lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm


 

Revír č.1-0151-1-1 -  Gidra č. 1b

 


• čiastkové povodie Gidry od ústia Štefanovskho potoka pri obci Budmerice po cestný most Častá - Dubová.
• v úseku od spodného oplotenia rybochovného zariadenia SRZ MsO Pezinok po cestný most Častá - Dubová je chránená rybárska oblasť.
• revír kaprový, lovný


 

Revír č. 1-1450-1-1 - VN Zadný Šúr Modra 

 


• revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 16 ha.
• revír kaprový, lovný
• lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm


 

Revír č. 1-1380-1-1 - Panónsky les Svätý Jur

 


• revír sa nachádza v katastri mesta Svátý Jur v chránenom území s 3. stupňom ocharny

  ( Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ) o rozlohe 4 ha.
• revír kaprový, lovný
• lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm


 

Revír č. 1-1340-1-1 - VN Kučišdorf

 


• revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 7 ha.
• revír zaradený do celozväzového povolenia
• revír kaprový, lovný
• lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm


 

Revír č. 1-1410-1-2 - VN Šenkvice

 


• revír sa nachádza v katastri obce Šenkvice o rozlohe 11 ha.
• revír kaprový, chovný, je vyčlenený na chov násadovej ryby
• na uvedenom revíre platí všeobecný zákoaz lovu všetkých druhov rýb a iných vodných živočíchov po celý rok !


 

Mapa revírov

X