Ako sa stať členom MsO SRZ Pezinok

  1. rozhodnutím Výboru MsO SRZ Pezinok bolo určené prijímanie nových členov len z okresu Pezinok
  2. vyplniť prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov za člena SRZ
  3. úspešne absolvovať školenie a vedomostný test
  4. priniesť si so sebou fotografiu rozmer 3cm x 3,5cm
  5. priniesť si hotovosť podľa cenníka: https://srzpezinok.sk/cennik
  6. navštíviť kanceláriu MsO SRZ Pezinok v úradných hodinách alebo si dohodnúť stretnutie na tel. 0903 761 447

Prihláška za člena SRZ

Ďalej je rybár povinný mať so sebou rybársky lístok, ktorý si zakúpi na ktoromkoľvek mestskom alebo obecnom úrade.