MsO SRZ PEZINOK

Termíny a program Členských schôdz

Obvodná organizácia Pezinok  Obvodná organizácia Modra Obvodná organizácia Svätý Jur Obvodná organizácia Budmerice

Obvodná organizácia Pezinok 

dátum schôdze: 08.08. 2021 o 10.00 hod. - Dolná tehelňa Pezinok 

Program

  1. Voľba návrhovej, mandátovej komisie
  2. Schválenie programu schôdzi
  3. Správa o činnosti obvodnej organizácie a plán činnosti na nasledujúci rok
  4. Správa hospodára organizácie
  5. Rôzne, Diskusia
  6. Prijatie návrhov  na mestskú konferenciu
  7. Voľba delegátov na mestskú konferenciu
  8. Záver

 

V Pezinku 21.07.2021                                            Mgr Patrik Cabadaj

                                                                           Predseda ObO SRZ Pezinok

Obvodná organizácia Modra

-----------------

Obvodná organizácia Svätý Jur

-----------------

Obvodná organizácia Budmerice

-----------------

X