MsO SRZ PEZINOK

Termíny a program Členských schôdz

Obvodná organizácia Pezinok  Obvodná organizácia Modra Obvodná organizácia Svätý Jur Obvodná organizácia Budmerice

Obvodná organizácia Pezinok 

dátum schôdze: 08.08. 2021 o 10.00 hod. - Dolná tehelňa Pezinok 

Program

 1. Voľba návrhovej, mandátovej komisie
 2. Schválenie programu schôdzi
 3. Správa o činnosti obvodnej organizácie a plán činnosti na nasledujúci rok
 4. Správa hospodára organizácie
 5. Rôzne, Diskusia
 6. Prijatie návrhov  na mestskú konferenciu
 7. Voľba delegátov na mestskú konferenciu
 8. Záver

 

V Pezinku 21.07.2021                                           
Mgr Patrik Cabadaj
Predseda ObO SRZ Pezinok

Obvodná organizácia Modra

-----------------

Obvodná organizácia Svätý Jur

dátum schôdze: 31.07. 2021 o 09:00 hod. -  v altánku na Kúpeľnom 1-1341-1-4

Program

 1. Otvorenie , návrh a schválenie programu
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti obv.organizácie za rok 2020
 4. Plán činnosti na rok 2021
 5. Prehľad úlovkov
 6. Diskusia
 7. Voľba delegátov na mestskú konferenciu
 8. Odporúčanie na zasadnutie mestskej konferencie
 9. Záver

Vo Svätom Jure 26.07.2021
Vladimír Žák
Predseda ObO SRZ Svätý Jur

Obvodná organizácia Budmerice

-----------------

X