Dátum

21 – 23 jún 2024

Čas

17:00 – 12:00

Miesto

Štrkovisko Dolná tehelňa Pezinok
Pezinok, Glejovka

Organizátor

ObO SRZ Pezinok

0-tý ročník priateľských pretekov tímov – memoriál Štefana Geletu – štrkovisko Dolná tehelňa Pezinok

0-tý ročník priateľských pretekov tímov (memoriál Štefana Geletu) –  štrkovisko Dolná tehelňa Pezinok

 

Miesto: revír MsO SRZ Pezinok – štrkovisko Dolná tehelňa Pezinok – 1-0880-1

Cena štartovného : 150,00 € na jeden tím

Začiatok pretekov: – 21.06.2024 – 17:00 hod. – ZRAZ súťažiacich

  • 17:30 hod. – LOSOVANIE lovného miesta a presun na lovné miesto (losovanie prebehne v dvoch kolách. 1.kolo sa losuje poradie v akom sa bude losovať lovné miesto a 2. kolo sa losuje lovné miesto – po ukončení losovania sa účastníci presunú na vylosované lovné miesta a majú možnosť začať kŕmiť)
  • 19:00 hod. – ŠTART pretekov

                                       22.06.2024 – pre pretekárov v cene štartovného raňajky a večera

Ukončenie pretekov: 23.06.2024 – 12:00 hod. – oficiálny koniec lovu

  • 13:00 hod. – vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

Počet štartujúcich: loviť budú 2 až 3 členné tímy

  • 2 členovia aktívne loviaci a tretí ako výpomoc pri zdolávaní ryby alebo striedajúci člen tímu
  • maximálny počet tímov 15

Lovné miesto: veľkosť lovného miesta je minimálne 30m

Bodovaná ryba: bodovať sa bude všetka ulovená ryba dosahujúca 1 a viac kilogramov (nakoľko je veľa menšej ryby)

Spôsob lovu:                                 –     všetky spôsobu lovu okrem lovu na prívlač

  • nástrahy povolené všetky typy a veľkosti (v prípade živej nástrahy podľa platných predpisov SRZ)
  • kŕmenie je povolené bez obmedzenie množstva a druhu
  • Lov „BEZ PRIVLASTNENIA SI ÚLOVKU“ ( výnimka v prípade dravej ryby ak dosahuje minimálnu lovnú mieru)
  • Lov na max 4 udice opatrené 1ks nádväzca
  • Zákaz zavážania, zanášania a vyvážania nástrah a používanie plavidiel v rozsahu platnej legislatívy SRZ ( do 10 ha )
  • povinné použitie podložky pod rybu (vanička)
  • povinný prechovávací vak – 2ks plávajúci
  • vážiaca trojnožka
  • veľký podberák
  • váženie úlovku vykonáva iba rozhodca za účasti člena susedného tímu

Ceny:   1. miesto  –  600,00 € + vecná cena + putovný pohár

  1. miesto – 300,00 € + vecná cena
  2. miesto – 150,00 € + vecná cena

             Najťažšia ryba pretekov – bonus 100,00 €

Štartovné za preteky (v hotovosti) je potrebné uhradiť najneskôr do 01.06.2024 v predajni
Toprybár Pezinok.

Loviace tímy sú zodpovedné za dodržiavanie poriadku okolo vodnej plochy a na lovnom mieste počas a aj po ukončení pretekov. Možnosť urobiť si malé lokálne ohnisko na lovnom mieste.

Poradie losovania do 1. kola určuje poradový zápis usporiadateľa podľa toho ako bolo uhradené štartovné za preteky.

Susedné loviace tímy sa nesmú obmedzovať pri love a lovnom mieste, v prípade nejasností urči organizátor alebo rozhodca.

Štartovacia listina obsahuje :  – názov tímu

  • menný zoznam členov tímu
  • čas konania pretekov
  • záznam o losovaní v 1. kole – poradie losovania
  • záznam o losovaní v 2. kole – lovné miesto

 

V prípade nadmerného požívania alkoholických nápojov a nevhodného správania je usporiadateľ oprávnený napomenúť (žltá karta), alebo diskvalifikovať tím (červená karta)

Účastníci sú povinný dodržiavať všetky platné zákonné ustanovenia.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť záujemcov o preteky.

Účasť v pretekoch je na vlastné riziko.

Zaplatením štartovného poplatku a svojim podpisom na štartovacej listine účastník súhlasí s podmienkami pretekov.

Uhradením štartovného poplatku súťažiaci tiež súhlasí s vyhotovovaním záznamov a ich použitie pre komerčné použitie, zverejnenie na internete, na sociálnych sieťach alebo iných kanáloch na propagáciu športu či samotnej akcie.

Súťažiaci zároveň udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov podľa smernice GDPR. 

 

stiahnuť prospekty k pretekom

 

 

 

  • 00

    dní

  • 00

    hodín

  • 00

    minút

  • 00

    sekúnd