Dátum

07 apr 2024

Čas

9:00 – 11:00

Miesto

SOŠ Pezinok
Komenského 29, Pezinok

Organizátor

MsO SRZ Pezinok

Mestská konferencia 2024

Mestská konferencia MsO SRZ PEZINOK, ktorá sa uskutoční dňa 07.04.2024 ( nedeľa)

o 09 00 hodine na Komenského ul. č. 30, Pezinok

P R O G R A M

1/ Otvorenie konferencie- privítanie hostí, návrh pracovného predsedníctva
2/ Minúta ticha za zosnulých členov MsO SRZ Pezinok
3/ Program konferencie – Voľba mandátovej komisie
– Voľba návrhovej komisie
– Správa mandátovej komisie
– Správa o činnosti MsO SRZ Pezinok za rok 2023, plnenie uznesenia z ČS /MK/za rok 2023 , plán činnosti na rok 2024
– Správa kontrolnej komisie+ rozpočet na rok 2024
– Správa hospodára organizácie za rok 2023
– Správa disciplinárnej komisie za rok 2023
– Správa o činnosti RS za rok 2023
– Informácie o návrhoch prijatých na schôdzach ObO pri MsO SRZ Pezinok
– Rôzne
– Prestávka 10 min.
– Diskusia – o návrhoch prijatých na schôdzach ObO SRZ Pezinok
– priestor pre hostí
– otázky a odpovede
– Hlasovanie o návrhoch,
– Informácia návrhovej komisie a prijatie uznesenia z mestskej konferencie
– Záver
Výbor MsO SRZ
PEZINOK

Udalosť bola ukončená.