Dátum

21 apr 2024

Čas

7:00

Miesto

Štrkovisko Dolná tehelňa Pezinok
Pezinok, Glejovka

Organizátor

ObO SRZ Pezinok

Preteky – Dolná Tehelňa

Organizačné zabezpečenie pretekov

Organizátor pretekov: SRZ Miestna organizácia Pezinok
Organizačný výbor: riaditeľ pretekov
tajomník pretekov
hlavný usporiadateľ
hlavný rozhodca

Miesto konania: revír č. 1-0880-1-1 štrkovisko Dolná tehelňa Pezinok
Dátum konania: 21.4.2024
Začiatok pretekov: 7:00
Koniec pretekov: 12:00

Štartovné: 10€, predaj lístkov – kancelária MsO SRZ, Myslenická 89, Pezinok
alebo priamo na mieste pred pretekmi.

Podmienky pretekov:

  1. Lov povolený na dva rybárske prúty
  2. Pretekov sa môže zúčastniť iba člen SRZ starší ako 15 rokov s platným rybárskym lístkom.
  3. Pretekár je povinný sa riadiť platnou legislatívou SRZ (je možné si rybu privlastniť).

Hodnotenie výsledkov:

  1. Hodnotí sa len ušľachtilá ryba a za každý cm dĺžky 1 bod, plus 1 bod za každý ulovený kus.
  2. Hodnotená ryba Kapor musí dosahovať najmenšiu lovnú mieru (45cm)
  3. Meranie, hodnotenie a zapisovanie do štartovných lístkov vykonávajú rozhodcovia.

Vyhlásenie výsledkov: 30 minút po ukončení pretekov

Protest k hodnoteniu:

  1.  v priebehu pretekov možno podať u hlavného rozhodcu
  2.  k záverčnému hodnoteniu výsledkov možno podať u hlavného rozhodcu alebo členov organizačného výboru najneskôr do času vyhlásenia výsledkov.
  3.  k záverčnému hodnoteniu výsledkov možno podať u hlavného rozhodcu alebo členov organizačného výboru najneskôr do času vyhlásenia výsledkov.

Udalosť bola ukončená.