Dátum

11 máj 2024

Čas

7:00

Miesto

VN Budmerice
Budmerice

Organizátor

ObO SRZ Budmerice

Preteky – VN Budmerice

Propozície na rybárske preteky organizované SRZ Pezinok
na revíri č. 1-1280-1 VN Budmerice 11.mája 2024

Organizátor pretekov: SRZ Miestna organizácia Pezinok
Organizačný výbor: riaditeľ pretekov
tajomník pretekov
hlavný usporiadateľ
hlavný rozhodca

 

Program a podmienky pretekov:

 1. Začiatok pretekov o 7.00 hod., koniec pretekov o 12.00 hod. – začiatok a koniec pretekov bude oznámený zvukovým signálom.
 2. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien 12.30 hod.
 3. Pretekov sa môže zúčastniť každý, kto dovŕšil vek 15 rokov, zaplatil štartovné a je zapísaný na štartovnej listine.
 4. Pretekár je povinný sa riadiť platnou legislatívou SRZ.
 5. Rozstupy medzi rybármi sú určené umiestnením čísla označujúceho lovné miesto.
 6. Súťažiaci môže loviť na 2 udice.
 7. Súťažiaci je povinný používať rybársku podložku.
 8. Zakazuje sa zavážanie a zanášanie návnad a nástrah.
 9. Hodnotí sa kapor, lieň, amur, šťuka, zubáč a sumec. Započítava sa 1 bod za ulovenú rybu a 1 bod za každý centimeter dĺžky ryby.
 10. V prípade rovnakého počtu bodov rozhodne väčšia ulovená ryba.
 11. Protest k hodnoteniu možno podať v priebehu pretekov alebo do času vyhlásenia výsledkov u hlavného rozhodcu.
 12. Organizátor nezodpovedá za prípadné škody alebo zranenia vzniknuté počas preteku.
 13. Štartovné je 10 €. Lístky na preteky sa predávajú na tel. č. 0905 158 943, alebo pred pretekmi pri prezentácii.

Udalosť bola ukončená.