Dátum

27 apr 2024

Čas

8:00

Miesto

Sv. Jur – Panónsky les
Panónsky les

Organizátor

ObO SRZ Svätý Jur

Preteky -VN Panónsky Les

Organizačné zabezpečenie pretekov

Organizátor pretekov: SRZ Miestna organizácia Pezinok
Organizačný výbor: riaditeľ pretekov
tajomník pretekov
hlavný usporiadateľ
hlavný rozhodca

Miesto konania: revír č. 1-380-1-1 VN Panónsky Háj
Dátum konania: 27.4.2024
Začiatok pretekov: 08:00
Koniec pretekov: 12:00

Štartovné: 10€, predaj lístkov priamo na mieste pred pretekmi

Podmienky pretekov:
a) Lov povolený na jeden rybársky prút
b) Pretekov sa môže zúčastniť iba člen SRZ starší ako 15 rokov s platným rybárskym lístkom
c) Účastník si môže privlastniť 1ks kapra rybničného (po privlastnení pretekár ukončuje lov)
d) Povinná rybárska výbava a podložka

Hodnotenie výsledkov
a) Chytá a hodnotí sa kapor rybničný
b) Do celkového poradia vstupuje len najdlhšia ryba pretekára
c) Vyhráva pretekár s najväčšou rybou ( v cm )
d) V prípade rovnosti dĺžky sa losuje
e) Meranie, hodnotenie a zapisovanie do štartovných lístkov vykonávajú rozhodcovia.

Vyhlásenie výsledkov: 30 minút po ukončení pretekov

Protest k hodnoteniu:
a) v priebehu pretekov možno podať u hlavného rozhodcu

 • 00

  dní

 • 00

  hodín

 • 00

  minút

 • 00

  sekúnd