Dátum

03 mar 2024

Čas

9:00 – 11:00

Miesto

Kultúrny dom Budmerice
Budmerice

Organizátor

ObO SRZ Budmerice

Schôdza ObO SRZ Budmerice 2024

Program členskej schôdze
ObO SRZ  Budmerice 3. 3. 2024

1. Zahájenie
2. Voľba pracovných komisií
3. Správa o činnosti ObO SRZ Budmerice za rok 2023
4. Informácia o zarybnení a úlovkoch v roku 2023
5. Správa disciplinárnej komisie
6. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2023
7. Voľba delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ Pezinok
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh uznesenia
11. Záver

Udalosť bola ukončená.