Dátum

25 feb 2024

Čas

9:00

Miesto

Kultúrny dom
Kultúrny dom, Modra

Organizátor

ObO SRZ Modra

Schôdza ObO SRZ Modra 2024

PROGRAM ČLENSKEJ SCHÔDZE ObO SRZ MODRA
ktorá sa koná dňa 25.2.2024 o 9:00 hod.
v Kultúrnom dome Ľ.Štúra Modra

1.  ZAHÁJENIE
2.  VOĽBA PRACOVNÝCH KOMISIÍ
3.  SPRÁVA O ČINNOSTI OO SRZ MODRA ZA UPLYNULÉ OBDOBIE
4.  SPRÁVA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
5.  SPRRÁVA O ČINNOSTI RYBÁRSKEJ STRÁŽE ZA rok 2023
6.  VOĽBA DELEGÁTOV NA MESTSKÚ KONFERENCIU MSO SRZ PEZINOK
7.  RÔZNE
8.  DISKUSIA
9.  NÁVRH UZNESENIA
10.ZÁVER

Udalosť bola ukončená.