Dátum

03 mar 2024

Čas

9:00 – 11:00

Miesto

SOŠ Pezinok
Komenského 29, Pezinok

Organizátor

ObO SRZ Pezinok

Schôdza ObO SRZ Pezinok 2024

Schôdza obvodnej organizácie Pezinok, pri mestskej organizácii SRZ PEZINOK, ktorá
sa uskutoční dňa 3.3.2024 (nedeľa) o 9:00 hodine na Komenského ulici 30 v Pezinku

1. Otvorenie – privítanie hostí
2. Minúta ticha za zosnulých členov MsO SRZ Pezinok
3. Program schôdze – Voľba mandátovej komisie
     – Voľba návrhovej komisie
     – Správa mandátovej komisie
     – Správa o činnosti ObO SRZ Pezinok za rok 2023,
       plnenie uznesení a plán činnosti na rok 2024
     – Správa hospodára za rok 2023
     – Správa disciplinárnej komisie za rok 2023
     – Správa o činnosti RS za rok 2023
     – Rôzne
     – Prestávka 10 min.
     – Priestor pre hostí
     – Otázky a odpovede
     – Hlasovanie o návrhoch
     – Informácia návrhovej komisie a prijatie uznesenia z obvodnej schôdze SRZ Pezinok
Výbor ObO SRZ
  PEZINOK

Udalosť bola ukončená.