Dátum

25 feb 2024

Čas

9:00 – 11:00

Miesto

Požiarna zbrojnica
Prostredná ul. 29, Svätý Jur

Organizátor

ObO SRZ Svätý Jur

Schôdza ObO SRZ Svätý Jur 2024

Program členskej schôdze obvodnej organizácie SRZ Svätý Jur dňa 25.2.2024

1/ Otvorenie, návrh a schválenie programu

2/ Voľba mandátovej, návrhovej komisie

3/ Správa o činnosti obv. organizácie za rok 2023

4/ Plán činnosti na rok 2024

5/ Správa hlavného hospodára

6/ Aktuálne informácie

7/ Diskusia

8/ Voľba delegátov na mestskú konferenciu

9/ Odporučenie na zasadnutie mestskej konferencie a prijatie uznesenia z členskej schôdze.

10/ Záver a poďakovanie

Udalosť bola ukončená.