Oznámenie o výsledku pracovného stretnutia.

22. septembra 2022

Oznámenie o výsledku pracovného stretnutia ktoré sa konalo dňa 6.9.2022 v Pezinku.

(V prílohe je uvedenmý zlý dátum rokovania. Správny je 6.9.2022)

Príloha