Upozornenie – VN Vištuk

24. júla 2020

Na základe mailovej komunikácie od starostky obce Vištuk, bude rybárska stráž častejšie vykonávať kontrolu so zameraním sa hlavne na poriadok na lovnom mieste. Upozornujeme že každý rybár je povinný mať počas aj po ukončení lovu poriadok a čistotu na lovnom mieste.

Vyháška 381/2018 Min. ŽP § 14 / 18

Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu.


Kvôli tejto situácii organizujeme aj brigádu so zameraním sa na čiestenie brehov okolo VN Vištuk a to 1. augusta o 8:00.

Žiadame Vás, aby ste dodržiavali čistotu a poriadok na lovnom mieste a okolo neho na všetkých revíroch našej organizácie.

 

Spomínaný email od starostky obce Vištuk:

Dobrý deň,

v nadväznosti na stále častejšie sa opakujúce podnety občanov vrátane poslancov OZ a osobného šetrenia  sa obraciam na Vás so žiadosťou o urýchlené  zjednanie nápravy vo veci nadmerného znečistenia plochy okolo Vištuckej vodnej nádrže, ktoré po sebe zanechávajú rybári. Jedná sa o ľudské exkrementy,  použitý toaletný papier, rôzne obalové materiály vrátane konzerv, zvyšky potravín, plastové fľaše… Okrem toho, že rybári svojim nezodpovedným konaním znečisťujú životné prostredie, produkty ich pobytu pri nádrži sa ako vysoko infekčný materiál stávajú zdrojom ohrozenia verejného zdravia. Verím, že môj podnet vyhodnotíte ako naliehavý a urobíte všetko preto, aby ste zabezpečili vyčistenie okolia vodnej nádrže a zároveň upozorníte rybárov, aby sa situácia neopakovala. Obyvatelia Vištuka i návštevníci, ktorí roky využívajú túto lokalitu na  prechádzky, aby si vychutnali  čaro prírody, sú veľmi znechutení ich  konaním rybárov, lebo pravidelne po sebe zanechávajú spúšť. Miestni aktivisti z obce už viackrát  vyzbierali niekoľko vriec s odpadom a obec ich na vlastné náklady vyviezla a zlikvidovala. V prípade pretrvávajúceho stavu, sa Obec Vištuk obráti na Inšpekciu životného prostredia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR, resp. orgány činné v trestnom konaní.

Pekný deň.

S úctou a pozdravom

Ing. Mária Vráblová

starostka