/30

MsO SRZ Pezinok, Myslenická 89, 902 03 Pezinok

Čas na dokončenie testu vypršal.


Vedomostný test SRZ - Noví členovia

Vedomostný test má 30 otázok, ktoré sú náhodne vygenerované zo zásobníka otázok  z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie pre nových členov SRZ. Pre úspešné absolvovanie testu je potrebné dosiahnuť výsledok minimálne 80%. Počet pokusov je neobmedzený a časový limit je 25 minút.

Prosím, vyplňte vaše údaje.

Po úspešnom absolvovaí testu, Vám príde na email potvrdenie.

1 / 30

1. Ako sa meria dĺžka ryby?

2 / 30

2. Ak sa rybár rozhodne ponechať si ryby, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru a nie sú celoročne chránené:

3 / 30

3. Koľko kusov kapra rybničného si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

4 / 30

4. Koľko kusov úhora európskeho si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

5 / 30

5. Koľko kusov zubáča veľkoústeho si môže ponechať rybár vo veku do 14 rokov?

6 / 30

6. Najviac koľko kusov kapra rybničného alebo kombináciu druhov rýb uvedených na prvej strane kaprového povolenia si počas kalendárneho roka môže člen SRZ privlastniť?

7 / 30

7. Čo musí rybár zabezpečiť ak chce ulovené ryby prechovávať v živom stave?

8 / 30

8. Čo treba urobiť keď nemožno rybe vybrať háčik bez poranenia?

9 / 30

9. Ako zisťujeme hmotnosť ulovených rýb?

10 / 30

10. Kedy je denný čas lovu rýb kaprových vodách v mesiaci november?

11 / 30

11. Chránená rybia oblasť je revír alebo časť revíru, v ktorej sa nesmie:

12 / 30

12. Revír s režimom chyť a pusť je revír:

13 / 30

13. Kedy sa nesmie loviť v kaprových vodách, ktoré sú vodným tokom (napr.Hron, Váh a pod.), a ktoré sú ostatnými vodnými plochami (štrkoviská a pod)?

14 / 30

14. Čo je potrebné zapísať do záznamu o úlovkoch pred začatím lovu?

15 / 30

15. Ktoré čísla uvedené v rybárskom poriadku treba zapísať pred začatím rybolovu do záznamu o úlovkoch?

16 / 30

16. Čo musí urobiť rybár po privlastnení a zapísaní úlovku do záznamu o úlovkoch aby mohol pokračovať v love rýb?

17 / 30

17. Loviť ryby a zavážať návnady alebo nástrahy pomocou člna alebo zavážacej loďky sa nesmie rybárskych revíroch s rozlohou:

18 / 30

18. Môžeme zakrmovať v kaprových vodách?

19 / 30

19. Môže sa v kaprových vodách loviť muškárením?

20 / 30

20. Môže dospelý rybár alebo mládež nad 15 rokov loviť v kaprových vodách na 2 udice?

21 / 30

21. Aké nástrahové rybky je možné použiť pri love na rybku v kaprových vodách?

22 / 30

22. Akú má najmenšiu lovnú mieru karas striebristý?

23 / 30

23. Akú má najmenšiu lovnú mieru mrena severná?

24 / 30

24. Kedy má čas individuálnej ochrany šťuka severná?

25 / 30

25. Kedy má čas individuálnej ochrany sumec veľký?

26 / 30

26.
Aká ryba je na obrázku?

27 / 30

27.
Aká ryba je na obrázku?

28 / 30

28. Čím sa živí šťuka severná?

29 / 30

29. Môže loviaci počas lovu hádzať odpadky na zem?

30 / 30

30. Čo treba urobiť pred tým ako uchopíme rybu do rúk?

Vaše skóre je

0%