/30

MsO SRZ Pezinok, Myslenická 89, 902 03 Pezinok

Čas na dokončenie testu vypršal.


Vedomostný test SRZ - Noví členovia

Vedomostný test má 30 otázok, ktoré sú náhodne vygenerované zo zásobníka otázok  z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie pre nových členov SRZ. Pre úspešné absolvovanie testu je potrebné dosiahnuť výsledok minimálne 80%. Počet pokusov je neobmedzený a časový limit je 25 minút.

Prosím, vyplňte vaše údaje.

Po úspešnom absolvovaí testu, Vám príde na email potvrdenie.

1 / 30

1. Vymenuj povinnú výbavu rybára

2 / 30

2. Čo znamená pojem najväčšia lovná miera a ako je jej zvýšenie uvádzané v rybárskom poriadku?

3 / 30

3. Ako sa meria dĺžka ryby?

4 / 30

4. Ak sa rybár rozhodne ponechať si ryby, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru a nie sú celoročne chránené:

5 / 30

5. Ak sa rybár rozhodne ponechať si invázne nepôvodné druhy rýb:

6 / 30

6. Koľko kusov kapra rybničného si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

7 / 30

7. Koľko kusov kapra rybničného si môže ponechať rybár vo veku do 14 rokov?

8 / 30

8. Čo musí rybár zabezpečiť ak chce ulovené ryby prechovávať v živom stave?

9 / 30

9. Čo musí rybár zabezpečiť ak nechce ulovené ryby prechovávať v živom stave?

10 / 30

10. Kedy je denný čas lovu rýb kaprových vodách v mesiaci júl?

11 / 30

11. Čo je potrebné zapísať do záznamu o úlovkoch pred začatím lovu?

12 / 30

12. Ktoré čísla uvedené v rybárskom poriadku treba zapísať pred začatím rybolovu do záznamu o úlovkoch?

13 / 30

13. Ak si rybár počas lovu neprivlastnil žiadnu rybu:

14 / 30

14. Čo musí urobiť rybár po privlastnení a zapísaní úlovku do záznamu o úlovkoch aby mohol pokračovať v love rýb?

15 / 30

15. Môžeme loviť ryby, ktoré sa nahromadili pri mimoriadnych udalostiach alebo počas neresu alebo na zimoviskách?

16 / 30

16. Loviť ryby a zavážať návnady alebo nástrahy pomocou člna alebo zavážacej loďky sa nesmie rybárskych revíroch s rozlohou:

17 / 30

17. Môže sa v kaprových vodách loviť na granule, cestá a pasty?

18 / 30

18. Môže sa v kaprových vodách loviť muškárením?

19 / 30

19. Môže sa v kaprových vodách loviť na živú alebo mŕtvu rybku?

20 / 30

20. Aké nástrahové rybky je možné použiť pri love na rybku v kaprových vodách?

21 / 30

21. Môžeme ako nástrahovú rybku použiť invázny nepôvodný druh alebo jej časti?

22 / 30

22. Akú má najmenšiu lovnú mieru zubáč volžský?

23 / 30

23. Aká je najmenšia lovná miera jalca hlavatého?

24 / 30

24. Kedy má čas individuálnej ochrany šťuka severná?

25 / 30

25. Kedy má čas individuálnej ochrany boleň dravý?

26 / 30

26.
Aká ryba je na obrázku?

27 / 30

27.

Aká ryba je na obrázku?

28 / 30

28. Čím sa v letnom období prevažne živí podustva severná?

29 / 30

29. Môže loviaci počas lovu hádzať odpadky na zem?

30 / 30

30. Čo treba urobiť pred tým ako uchopíme rybu do rúk?

Vaše skóre je

0%