/30

MsO SRZ Pezinok, Myslenická 89, 902 03 Pezinok

Čas na dokončenie testu vypršal.


Vedomostný test SRZ - Noví členovia

Vedomostný test má 30 otázok, ktoré sú náhodne vygenerované zo zásobníka otázok  z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie pre nových členov SRZ. Pre úspešné absolvovanie testu je potrebné dosiahnuť výsledok minimálne 80%. Počet pokusov je neobmedzený a časový limit je 25 minút.

Prosím, vyplňte vaše údaje.

Po úspešnom absolvovaí testu, Vám príde na email potvrdenie.

1 / 30

1. Čo znamená pojem najväčšia lovná miera a ako je jej zvýšenie uvádzané v rybárskom poriadku?

2 / 30

2. Ak sa rybár rozhodne ponechať si rybu dosahujúcu najmenšiu lovnú mieru, nepresahujúcu najväčšiu lovnú mieru, a ktorá v tom čase nepodlieha individuálnej ochrane a ani nie je celoročne chránená:

3 / 30

3. Ak sa rybár rozhodne ponechať si invázne nepôvodné druhy rýb:

4 / 30

4. Koľko kusov kapra rybničného si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

5 / 30

5. Koľko kusov zubáča veľkoústeho si môže ponechať rybár vo veku 15 a viac rokov?

6 / 30

6. Čo musí rybár zabezpečiť ak chce ulovené ryby prechovávať v živom stave?

7 / 30

7. Čo musí rybár zabezpečiť ak nechce ulovené ryby prechovávať v živom stave?

8 / 30

8. Ako treba postupovať pri uvoľňovaní háčika rybe, ktorú si nechceme alebo nemôžeme privlastniť.

9 / 30

9. Čo treba urobiť keď nemožno rybe vybrať háčik bez poranenia?

10 / 30

10. Kedy je denný čas lovu rýb kaprových vodách v mesiaci november?

11 / 30

11. Ktoré tri doklady musí mať člen SRZ pri sebe počas lovu a na požiadanie predložiť členom rybárskej stráže, policajného zboru, obecnej polície alebo mestskej polície?

12 / 30

12. Revír s režimom chyť a pusť je revír:

13 / 30

13. Chovný rybársky revír je revír:

14 / 30

14. Kedy sa nesmie loviť v kaprových vodách, ktoré nie sú vodným tokom (priehrady)?

15 / 30

15. Ktoré čísla uvedené v rybárskom poriadku treba zapísať pred začatím rybolovu do záznamu o úlovkoch?

16 / 30

16. Ak si rybár počas lovu neprivlastnil žiadnu rybu:

17 / 30

17. Loviť ryby a zavážať návnady alebo nástrahy pomocou člna alebo zavážacej loďky sa nesmie rybárskych revíroch s rozlohou:

18 / 30

18. Môže sa v kaprových vodách loviť na tarhoňu alebo ikry napodobňujúce nástrahy?

19 / 30

19. Môže sa v kaprových vodách loviť muškárením?

20 / 30

20. Môže sa v kaprových vodách loviť na živú alebo mŕtvu rybku?

21 / 30

21. Aké nástrahové rybky je možné použiť pri love na rybku v kaprových vodách?

22 / 30

22. Akú má najmenšiu lovnú mieru zubáč veľkoústy?

23 / 30

23. Akú má najmenšiu lovnú mieru šťuka severná?

24 / 30

24. Kedy má čas individuálnej ochrany boleň dravý?

25 / 30

25. Kedy má čas individuálnej ochrany sumec veľký?

26 / 30

26.
Aká ryba je na obrázku?

27 / 30

27.
Aká ryba je na obrázku?

28 / 30

28. Do akej čeľade patrí boleň dravý?

29 / 30

29. Môže loviaci počas lovu hádzať odpadky na zem?

30 / 30

30. Čo treba urobiť pred tým ako uchopíme rybu do rúk?

Vaše skóre je

0%