MsO SRZ PEZINOK

Výbor MsO SRZ Pezinok

Dňa 25.03.2018 boli na konferencii MsO SRZ Pezinok na ďalšie volebné obdobie verejným hlasovaním zvolení a 25.03.2018 ustanovení do funkcie následovní členovia Výboru MsO:
predseda :Juraj Jurkovič
podpredseda :Vladimír Žák
tajomník :Ľuboš Hidaši
pokladník :Štefan Geleta ml.
hospodár :Ján Hidaši
veliteľ RS :Štefan Frimer
  
členovia výboru :Radomír Fiala
 Ľubomír Rešetka
 Michal Čambal
 Mgr. Milan Drgoň
 Jozef Vendler
 Ing. Slavomír Fuňa
 Mgr. Patrik Cabadaj
X