Členská schôdza ObO SRZ Modra

5. marca 2022

Výročná členská schôdza ObO SRZ MODRA sa uskutoční dňa 20.03.2022 o 10:00 hodine na VN Zadný Šúr

 1. ZAHÁJENIE
 2. VOĽBA PRACOVNÝCH KOMISIÍ
 3. SPRÁVA O ČINNOSTI OO SRZ MODRA ZA UPLYNULÉ OBDOBIE
 4. SPRÁVA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
 5. SPRRÁVA O ČINNOSTI RYBÁRSKEJ STRÁŽE ZA rok 2021
 6. VOĽBA ČLENOV VÝBORU OO SRZ MODRA NA OBDOBIE 2022-2026
 7. VOĽBA DELEGÁTOV NA MESTSKÚ KONFERENCIU MSO SRZ PEZINOK
 8. RÔZNE
 9. DISKUSIA
 10. NÁVRH UZNESENIA
 11. ZÁVER