Členská schôdza ObO SRZ Budmerice

4. marca 2022

Pozývame všetkých rybárov na schôdzu Obvodnej organizácie SRZ Budmerice, ktorá sa uskutoční dňa 20. 3. 2022 v nedeľu o 9.00 hodine pri rybárskej búde na VN v Budmericiach.

Program:

 • Voľba pracovných komisií
 • Správa mandátovej komisie
 • Správa o činnosti ObO SRZ Budmerice za rok 2021
 • Plán činnosti na rok 2022
 • Správa hospodára organizácie za rok 2021
 • Správa disciplinárnej komisie za rok 2021
 • Správa o činnosti RS za rok 2021
 • Voľba členov výboru ObO SRZ Budmerice na roky 2022-2026
 • Voľba delegátov na mestskú konferenciu
 • Rôzne
 • Prestávka
 • Diskusia
 • Informácia návrhovej komisie a prijatie uznesenia z členskej schôdze