Mestská konferencia 2022

23. mája 2022

22.5. 2022 sa konala mestská konferencia MsO SRZ Pezinok,

Na základe prijatia rozhodnutia mestskej konferencie Slovenského rybárskeho zväzu, mestskej organizácie Pezinok posielame žiadosť na

1/ podľa Vyhlášky č. 381/2018 Z.z. a to § 12 ods 5, zvýšenie lovnej miery Kapra rybničného (Cyprinus caprio) na 45 cm s účinnosťou od 01 januára 2023 do 31.decembra 2025 pre všetky rybárske revíry v obhospodarovaní Slovenského rybárskeho zväzu, mestskej organizácie Pezinok v lovných kaprových revíroch.

2/ podľa Vyhlášky č. 381/2018 Z.z. a to § 12 ods 5, zavedenie najväčšej lovnej miery Kapra rybničného (Cyprinus caprio) o dĺžke  70 cm s účinnosťou od 01 januára 2023 do 31.decembra 2025 pre všetky rybárske revíry v obhospodarovaní Slovenského rybárskeho zväzu, mestskej organizácie Pezinok v lovných kaprových revíroch.

Správa MK 2022

Žiadosť