Preteky Dolná 2019

21. mája 2019

Dňa 19.mája sa konali rybárske preteky na VN Dolná v Pezinku.

Štartovalo 66 pretekárov chytilo sa 25 kaprov a 1 lieň,

na 1.mieste Róbert Hrabovský – 4ks kapra a 185b, 2. miesto Martin Post – 3ks kapor a 152b., 3.miesto Attila Farkas – 3ks kapra a 144b., 4. miesto Peter Hlbočan 2ks kapor a 1ks lieň a 136b., 5. miesto František Zvolenský 2 ks kapor a 100b.

Najväčšia ryba kapor 60cm a lovec Mário Post.

Ďakujeme  sponzorom pretekov :

 

 

« z 2 »