„Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou“ a „Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku“

7. mája 2019