MsO SRZ PEZINOK

Na tento rok máme naplánované výlovy v Šenkviciach – 26.10. a v Častej 9.11.

(Upozorňujeme členov, že výlov sa nepočíta ako brigáda.)

X