Oddychová a relaxačná zóna VN Dolná tehelňa Pezinok

29. novembra 2019

Oddychová a relaxačná zóna VN Dolná tehelňa Pezinok

29.11.2019 boli osadené nové lavičky na VN Dolná tehelňa financované z participatívneho rozpočtu mesta Pezinok.