Členská schôdza ObO SRZ Svätý Jur

28. februára 2022

Výročná členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Svätý Jur sa bude konať:

VN Kúpľné – revír č. 1-1341-1-4 dňa 13.3.2022 o 9,00 h.

Program:

 1. Otvorenie, návrh a scvhálenie programu
 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 3. Správa o činnosti obv. organizácie za rok 2021
 4. Plán činnosti na rok 2022
 5. Správa hlavného hospodára
 6. Aktuálne informácie
 7. Diskusia
 8. Voľba členov výboru obvodnej organizácie Svätý Jur
 9. Návrh na voľby do orgánov MsO Pezinok
 10. Voľba delegátov na mestskú konferenciu
 11. Odporučenie na zasadnutie mestskej konferencie
 12. Záver