MsO SRZ Pezinok

a

Predaj povolení na rok 2022

Predaj povolení je zabezpečený prostredníctvom rybárskych potrieb TOP Rybár v Pezinku alebo RIFO v Modre.

Štrkovisko Dolná tehelňa Pezinok (1-0880-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 4 ha • revír kaprový, lovný

VN Kučišdorf (1-1340-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 7 ha. • revír zaradený do celozväzového povolenia • revír kaprový, lovný

VN Zadný Šúr Modra (1-1450-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 16 ha. • revír kaprový, lovný

VN Modra - Harmónia (1-1370-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 1 ha.• revír kaprový, lovný
• chránené územie s II. stupňom ochrany

Predaj povolení je zabezpečený prostredníctvom rybárskych potrieb TOP Rybár v Pezinku alebo RIFO v Modre.

MsO Pezinok

Vitajte na oficiálnych stránkach Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Pezinku, ktorá ako dobrovoľná záujmová organizácia združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva.

Slovenský rybársky zväz je v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov občianskym združením v oblasti športového rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd na Slovensku.


Miestna organizácia SRZ Pezinok, Myslenická 89, 902 03 Pezinok pozostáva z týchto Obvodných organizácií:

  • ObO SRZ Pezinok
  • ObO SRZ Svätý Jur
  • ObO SRZ Modra
  • ObO SRZ Budmerice

Miestny rybársky poriadok MsO SRZ Pezinok platný od 1.januára 2020   STIAHNUŤ

Spoločný rybársky poriadok SRZ platný od 1.januára 2022 STIAHNUŤ


Preteky Dolná 2019

Preteky Dolná 2019

Dňa 19.mája sa konali rybárske preteky na VN Dolná v Pezinku. Štartovalo 66 pretekárov chytilo sa 25 kaprov a 1 lieň, na 1.mieste Róbert Hrabovský - 4ks kapra a 185b, 2. miesto Martin Post - 3ks kapor a 152b., 3.miesto Attila Farkas - 3ks kapra a 144b., 4. miesto...

Správa hospodára za rok 2018

Správa hospodára za rok 2018

V nasledovnom linku si môžete pozrieť správu hospodára MO SRZ Pezinok za rok 2018 - prehľad o množstve ulovených rýb, najväčšie úlovky, vyúčtovanie chovu a plán zarybnenia na rok 2019 SPRÁVA HOSPODÁRA 2018  

VN Panonský Les – právna analýza

VN Panonský Les – právna analýza

Tu si môžete stiahnuť právne stanovisko SRZ či rybársky revír 1-1380-1-1 VN Panonský Les,je vodná nádrž alebo ostatná vodná plocha. 1-1380-1-1 VN Panonský Les - právna analýza  

Zarybnenie 2018

Zarybnenie 2018

Zarybnenie revírov MsO SRZ Pezinok v roku 2018 [table id=1 /]   Vyhotovil: Ján HIDAŠI- hospodár Schválil: Karol VLASÁK- predseda kontrolnej komisie Stiahnuť tabuľku

VN Vištuk (1-1421-1-1)

VN Vištuk (1-1421-1-1)

VN Vištuk (1-1421-1-1) Správa o analýze a zhodnotení kvality povrchovej vody - leto 2018   Správa o analýze a zhodnotení kvality povrchovej vody - leto 2018

X