Predaj povolení na rok 2024

Predaj povolení v kancelárii na Myslenickej bude v mesiaci február každý utorok a vo štvrtok od 17:00 do 19:00 hod. do 29.2.2024

V mesiacoch marec, apríl a máj bude predaj len v utorok od 17:00 do 19:00.

Dňa 19.3.2024 nebude predaj povolení pre čerpanie dovolenky.

Prostredníctvom rybárskych potrieb TOP Rybár v Pezinku alebo RIFO v Modre.

 

Štrkovisko Dolná tehelňa Pezinok (1-0880-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 4 ha • revír kaprový, lovný

VN Kučišdorf (1-1340-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 7 ha. • revír zaradený do celozväzového povolenia • revír kaprový, lovný

VN Slnečné údolie (1-1400-1-1)

• revír sa nachádza v katastri obce Limbach o rozlohe 1,5 ha. • chránené územie s II. stupňom ochrany • revír kaprový, lovný

Panónsky les Svätý Jur (1-1380-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Svátý Jur v chránenom území s 3. stupňom ocharny  ( Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ) o rozlohe 4 ha. • revír kaprový, lovný

VN Kúpeľné Svätý Jur (1-1341-1-4)

• revír sa nachádza v katastri mesta Svätý Jur o rozlohe 1,25ha • revír kaprový, s režimom ,,bez privlastnenia si úlovku“

VN Zadný Šúr Modra (1-1450-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 16 ha. • revír kaprový, lovný

VN Modra - Harmónia (1-1370-1-1)

• revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 1 ha.• revír kaprový, lovný
• chránené územie s II. stupňom ochrany

OZNAM!


Predaj povolení v kancelárii na Myslenickej bude v mesiaci február každý utorok a vo štvrtok od 17:00 do 19:00 hod. do 29.2.2024

V mesiacoch marec, apríl a máj bude predaj len v utorok od 17:00 do 19:00.

Dňa 19.3.2024 nebude predaj povolení pre čerpanie dovolenky.

Prostredníctvom rybárskych potrieb TOP Rybár v Pezinku alebo RIFO v Modre.


Predaj povolení je zabezpečený prostredníctvom rybárskych potrieb TOP Rybár v Pezinku alebo RIFO v Modre.

MsO Pezinok

Vitajte na oficiálnych stránkach Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Pezinku, ktorá ako dobrovoľná záujmová organizácia združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva.

Slovenský rybársky zväz je v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov občianskym združením v oblasti športového rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd na Slovensku.


Miestna organizácia SRZ Pezinok, Myslenická 89, 902 03 Pezinok pozostáva z týchto Obvodných organizácií:

  • ObO SRZ Pezinok
  • ObO SRZ Svätý Jur
  • ObO SRZ Modra
  • ObO SRZ Budmerice

Plánované udalosti

Hniezda

Hniezda

Vážení rybári, chalani aj tento rok na našich vodných nádržiach v Budmericiach, Vištuku, Kučišdorfe, Dolnej tehelni a na Zadnom Šúre v Modre, osadili hniezda na výter zubáčov. Prosíme nevyberajte a nepremiestňujte bóje, ktorými sú označené, nepribližujte sa a nelovte...

Členská schôdza ObO SRZ Modra

Členská schôdza ObO SRZ Modra

Výročná členská schôdza ObO SRZ MODRA sa uskutoční dňa 20.03.2022 o 10:00 hodine na VN Zadný Šúr ZAHÁJENIE VOĽBA PRACOVNÝCH KOMISIÍ SPRÁVA O ČINNOSTI OO SRZ MODRA ZA UPLYNULÉ OBDOBIE SPRÁVA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SPRRÁVA O ČINNOSTI RYBÁRSKEJ STRÁŽE ZA rok 2021 VOĽBA...

Členská schôdza ObO SRZ Budmerice

Členská schôdza ObO SRZ Budmerice

Pozývame všetkých rybárov na schôdzu Obvodnej organizácie SRZ Budmerice, ktorá sa uskutoční dňa 20. 3. 2022 v nedeľu o 9.00 hodine pri rybárskej búde na VN v Budmericiach. Program: Voľba pracovných komisií Správa mandátovej komisie Správa o činnosti ObO SRZ Budmerice...

Členská schôdza ObO SRZ Pezinok

Členská schôdza ObO SRZ Pezinok

Výročná členská schôdza ObO SRZ PEZINOK sa uskutoční dňa 20.03.2022 o 09:00 hodine na VN Dolná Tehelňa Pezinok   P R O G R A M Otvorenie konferencie- privítanie hostí, návrh pracovného predsedníctva Minúta ticha za zosnulých členov ObO SRZ Pezinok Program...

Členská schôdza ObO SRZ Svätý Jur

Členská schôdza ObO SRZ Svätý Jur

Výročná členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Svätý Jur sa bude konať: VN Kúpľné - revír č. 1-1341-1-4 dňa 13.3.2022 o 9,00 h. Program: Otvorenie, návrh a scvhálenie programu Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie Správa o činnosti obv. organizácie za rok...

Program – Členskej schôdze (mestskej konferencie)

Program – Členskej schôdze (mestskej konferencie)

Členská schôdza/ mestská konferencia/ MsO SRZ PEZINOK, ktorá sa uskutoční dňa 19.09.2021, o 09 00 hodine na rybochovnom zariadení Častá P R O G R A M Otvorenie konferencie - privítanie hostí, návrh pracovného predsednictva Minúta ticha za zosnulých členov MsO SRZ...

MDD 2021 – Detské rybárske preteky

MDD 2021 – Detské rybárske preteky

Detské rybárske preteky k MDD 2021 Tak trochu neskôr, ale predsa sa nám aj tento rok podarilo zorganizovať detské preteky. Nebolo to na Deň detí, ale táto sobota deťom určite patrila. Zúčastnilo sa 30 pretekárov v kategórii RYBÁR a 18 pretekárov v kategórii NERYBÁR....

Detské rybárske preteky 2021 Sv. Jur

Detské rybárske preteky 2021 Sv. Jur

Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo Svätom Jure Vás srdečne pozýva na DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY ktoré sa budú konať 10.7.2021 na revíri č. 1-1341-1-4 Kúpeľné, v čase od 8:00 do 11:00. súťažiaci musí byť členom SRZ lov povolený na jeden rybársky prút...