Členská schôdza ObO SRZ Svätý Jur

Členská schôdza ObO SRZ Svätý Jur

Výročná členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Svätý Jur sa bude konať: VN Kúpľné – revír č. 1-1341-1-4 dňa 13.3.2022 o 9,00 h. Program: Otvorenie, návrh a scvhálenie programu Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie Správa o činnosti obv. organizácie za...
Upozornenie – VN Vištuk

Upozornenie – VN Vištuk

Na základe mailovej komunikácie od starostky obce Vištuk, bude rybárska stráž častejšie vykonávať kontrolu so zameraním sa hlavne na poriadok na lovnom mieste. Upozornujeme že každý rybár je povinný mať počas aj po ukončení lovu poriadok a čistotu na lovnom mieste....
Výlov 2019

Výlov 2019

Na tento rok máme naplánované výlovy v Šenkviciach – 26.10. a v Častej 9.11. (Upozorňujeme členov, že výlov sa nepočíta ako brigáda.)